En els següents enllaços teniu les sessions que us recomanem fer al menys 15 dies abans de començar els entrenaments oficials.